top of page

HOF VAN ALEIDA

GRAVIN ALEIDA SCHOOL

Gravin Aleid van Avesnes heeft in de 13e eeuw de aanleg van de primaire waterkering ‘De Hoge Zeedijk’ voltooid. Nadat de achterliggende polder waterbestendig was, kon worden begonnen met het bouwen van haar kasteel ‘Huis te Riviere’, het fundament van wat we nu bijna 800 jaar later kennen als Schiedam. In 1921 heeft gemeente Schiedam opdracht gegeven tot het bouwen van een school waarin uitgebreid lager onderwijs kon worden genoten, huidig bekend als de Gravin Aleida school. Ingeklemd tussen de Villastraat, Singel en de Oostsingel kwamen bijna 100 jaar lang de leerlingen uit de hele wijk Oost naar de Christelijke school. Na het samengaan van de Gravin Aleida school met de St. Jansschool is een nieuwe episode aangebroken voor dit statige en goed onderhouden onderkomen.

 

DUURZAME WATERHUISHOUDING EN ENERGIECONCEPT

Gravin Aleida heeft met de aanleg van de Zeedijk ervoor gezorgd dat Schiedam droge voeten heeft. Dit goede voorbeeld krijgt in het project opvolging. Een van de duurzaamheidsambities betreft dan ook de aanleg van wadi’s in de collectieve tuin ten behoeve van waterberging op locatie. Een ander zeer belangrijk duurzaamheidsaspect is het passieve energieconcept voor de woningen. Er is gekozen om extra te investeren in gebouwonderdelen die lang meegaan zoals een zeer goed geïsoleerde gebouwschil, dit leidt tot besparingen op zaken die minder lang meegaan zoals installaties. Het energieconcept is eenvoudig. Door de zeer goede isolatie van vloer, muur en dak is er minimaal gebruik van hulpenergie nodig.  

 

COLLECTIEVE EN OPENBARE RUIMTE

Het hof vervult een centrale en sociale rol in het plan, hier komen bewoners samen en kunnen allerlei activiteiten plaatsvinden. Alle bewoners kunnen gebruik maken van de collectieve buitenruimte rondom de woningen, en de collectieve openbare ruimte welke in overleg met de omwonenden zal worden ontworpen en ingericht en voorzien van allerlei faciliteiten. Hierbij moet gedacht worden aan klimtoestellen zodat de kinderen in een veilige omgeving buiten kunnen spelen. Of een plantenkas of moestuin voor wie groene vingers heeft, waar je samen met je buren je eigen groenten, fruit en andere planten kan kweken. Daarnaast komen er diverse zitjes wat ontmoeten faciliteert. Op deze wijze ontstaat er verbinding en sociale cohesie.

 

CIRCULAIR BOUWEN 

www.circulair-bouwen.nl

Copy of opening school.jpg
Copy of Schiedam_kunstwerk_vrouwe_aleida
Copy of zanderroth-architekten-simon-men
plan_1_1.png

Het belangrijkste aspect van circulair ontwerpen en bouwen is het in de toekomst kunnen hergebruiken van gebouwen en gebouwonderdelen. De grootste circulaire winst in dit project is dan ook het hergebruik van het bestaande schoolgebouw. Het is bewezen adaptief omdat het in het verleden mee kon veranderen met de wensen van de school. Nu wordt het gebouw opnieuw aangepast, maar dan naar woningen. De aanpassing nu wordt echter zo gedaan dat het gebouw ook in de toekomst eenvoudig weer te veranderen is zonder daarbij afval te creëren. Om dit mogelijk te maken worden alle nieuw aan te brengen onderdelen demontabel gemaakt. Zo kunnen bijvoorbeeld nieuwe woning scheidende wanden in de toekomst eenvoudig weer verwijderd worden waardoor er grotere of kleinere woningen in het gebouw gemaakt kunnen worden. Installaties worden zo aangebracht dat deze, inclusief de leidingen, kunnen worden aangepast als er bijvoorbeeld een extra slaapkamer gecreëerd moet worden of dat er in de toekomst een nieuw en slimmer systeem op de markt komt. Ons doel is om een adaptief gebouw met adaptieve woningen te realiseren die kunnen mee veranderen in de tijd.

GROEN EN NATUURINCLUSIEF BOUWEN

Copy of zanderroth-architekten-simon-men

KLIMAATADAPTIEF EN NATUURINCLUSIEF BOUWEN

Met ons concept zetten wij in op vergroening. Van verhard schoolplein met betontegels naar streekgebonden flora die de ecologische ontwikkeling in dit binnengebied versterkt. De tuin biedt ruimte aan het opvangen van water, niet enkel met oppervlaktewater in de vorm van wadi’s maar ook met ondergrondse kratten waarin het hemelwater wordt opgevangen om bij droogte weer te worden gebruikt. De bebouwing, daken en gevels, biedt ruimte aan dieren en planten om zich te vestigen, alles natuurinclusief. Nieuwe beplanting en andere maatregelen geeft de collectieve tuin voor minstens 30% schaduw tijdens de hoogste zonnestand. Al het dakoppervlak wordt van groen voorzien waarmee we de stad helpen te verkoelen door warmte op te slaan in plaats van te reflecteren op hete dagen. De wadi is niet enkel een manier om minder verharding te creëren het is ook een speel- en ontmoetingselement. Op bepaalde plekken liggen houten vlonders die gebruikt kunnen worden voor een buurtbarbecue. De metselwerkranden van de verhoogde tuinen kunnen gebruikt worden als zitelement. Deze worden gemaakt van metselwerk dat vrij komt tijdens de bouwwerkzaamheden. Er komt meer natuur in de vorm van bomen en beplanting, meer water, via Wadi’s (met ondergrondse opslag), en minder bebouwd oppervlak binnen het plan. Dit ter voorkoming van hittestress en het genereren van waterbergingscapaciteit zodat we droge voeten houden. Gravin Aleida heeft ons het goede voorbeeld gegeven, nietwaar!

bottom of page