top of page

Aankondiging buurtbijeenkomst mogelijk alternatief plan

Vanwege de terugkoppeling die wij vanuit de buurt hebben ontvangen op de voorgaande plannen is er een alternatief plan uitgewerkt voor Hof van Aleida. Als er vanuit de buurt positief wordt gereageerd op dit alternatief, is de ontwikkelaar bereid dit plan (dat minder volume bevat) te gaan realiseren. Op 10 oktober om 19:30 uur nodigt de ontwikkelaar, op haar kantoor aan de Nieuwe Binnenweg 136 te Rotterdam, alle buurtbewoners uit die op basis van dit nieuwsbericht nog vragen en of opmerkingen hebben. In onderstaande tekst is de opbouw van het alternatieve plan toegelicht.Impressie van het vernieuwde Hof van Aleida


HET VERNIEUWDE HOF VAN ALEIDA


Het decor van de voormalige school vormt de nieuwe woonomgeving voor mensen die graag tezamen komen, maar zich ook willen kunnen terugtrekken in hun eigen huis of tuin. Wonen met een hoffelijk karakter en toch ook de nodige privacy. De gunstige ligging in combinatie met de historische kenmerken van het scholencomplex maakt het Hof van Aleida een oase van rust nabij bruisende stadscentra. De keuze bestaat uit 17 koopwoningen van gemiddeld 85 m² woonoppervlakte, gedifferentieerd naar 4 adellijke titels: De Gravin, De Ridder, De Jonkvrouw en De Baron. Behoud van het statige onderkomen is dan ook de basis voor het woonconcept.


MIX VAN WONINGTYPOLOGIEËN


Hof van Aleida biedt de nodige en bijzondere toevoeging aan het woningaanbod in Schiedam-Oost. De voormalige klaslokalen en speelzalen in het historische schoolgebouw worden met behoud van de karakteristieke uitstraling getransformeerd tot 9 loftwoningen (beneden- en bovenwoningen) van gemiddeld 80 m² woonoppervlakte. Op de plaats van de oude gymzaal en bijgebouwen verrijzen 8 nieuwe energiezuinige eengezinswoningen met een gemiddeld woonoppervlakte van 92 m².


AANPASSINGEN T.O.V. VOORGAAND PLAN


De loftwoningen worden gerealiseerd over de begane grond en eerste verdieping in het bestaande schoolgebouw en uitgevoerd met dakterrassen in plaats van dakopbouwen. Zo blijft de authentieke uitstraling van het gebouw gekoesterd en past het volume optimaal in de gebouwde omgeving. Met minimale interne aanpassingen en grondwerkzaamheden wordt de kelderruimte getransformeerd tot bergingen. Elke woning krijgt een privé buitenruimte in de vorm van een tuin of terras. De terrassen van de te realiseren bovenwoningen rijken niet hoger dan de bestaande dakrand van het schoolgebouw. Daarbovenop worden deze terrassen op circa 1,5 meter van de gevellijn van de achtergevel gerealiseerd, waarmee een kwalitatieve buitenruimte met toch de nodige privacy wordt gecreëerd. De ontsluiting van de woningen zal worden gerealiseerd met voordeuren aan het hof, of inpandig via het trappenhuis van de school. In dit alternatieve plan is de galerij ontsluiting aan de achtertuinen van de Villastraat dus geschrapt. Dit komt ten goede aan de beleving van privacy van de achtertuinen van de Villastraat.


De nieuwbouwwoningen worden tegen het schoolgebouw gerealiseerd waardoor er geen blinde gevel meer ontstaat op de erfgrens bij de Oostsingel 27. Ook worden de nieuwbouwwoningen slechts met twee woonlagen uitgevoerd. De dakranden van de nieuwbouwwoningen reiken niet hoger dan deze van het schoolgebouw voor een goede inpassing met de omliggende bebouwing. Het accent van de terreininrichting van het hof zal liggen op duurzaamheid, groen en ontmoeten.


Met dit alternatieve plan hebben we de nadruk gelegd op een zo goed mogelijke ruimtelijke inpassing in relatie tot de bestaande bebouwing. Een extra voordeel is dat dit plan bouwtechnisch minder complex is en er dus een kortere bouwtijd gerealiseerd kan worden waardoor de overlast tijdens de bouwfase tot het minimum beperkt kan blijven.

bottom of page