top of page

Fullhouse wint tender herontwikkeling Gravin Aleidaschool in Schiedam

Na een marktuitvraag onder 5 ontwikkelaars is Fullhouse door de gemeente Schiedam geselecteerd voor de herontwikkeling van de Gravin Aleidaschool. Samen met JADE architecten heeft Fullhouse het ontwikkelplan Hof van Aleida uitgewerkt met als basis behoud van het statige onderkomen gelegen in Schiedam-Oost.


Verspreid over het oude hoofdgebouw, de gymzaal en de later aangebouwde leer- en speellokalen ontwikkelt en realiseert Fullhouse in totaal vijftien koopwoningen, verschillend van maat en prijs. De lofts en appartementen worden dusdanig opgeleverd dat kopers zelf de mogelijkheid hebben om de woningen naar eigen smaak verder in te richten.

Fullhouse en JADE kiezen hierbij nadrukkelijk voor behoud van het pand en zullen oorspronkelijke details in ere herstellen. Ook wordt op andere manieren werk gemaakt van duurzaamheid. Er is gekozen om extra te investeren in gebouwonderdelen die lang meegaan en er komt een zeer goed geïsoleerde gebouwschil. “Het energieconcept is simpel, door de zeer goede isolatie van vloer, muur en dak is er minimaal gebruik van hulpenergie nodig.”


Collectief groen als ontmoetingsplek


Alle woningen beschikken over een private buitenruimte. Aanvullend hierop komt er een gemeenschappelijke binnentuin waarin ontmoeting en ontspanning centraal staan en die tevens dienst doet als wateropvang. Dit zal een positief effect hebben op de sfeer en de uitstraling van de buitenruimte rondom de woningen. Daken en gevels worden waar mogelijk voorzien van beplanting, hetgeen hittestress zal tegengaan en het genereert waterbergingscapaciteit, zodat we droge voeten houden.

‘Gravin Aleida heeft ons het goede voorbeeld gegeven, nietwaar!’


Vervolg


Met de selectie van het plan, is de verkoop van de Gravin Aleidsaschool door de gemeente Schiedam aan Fullhouse in gang gezet. Op korte termijn zal Fullhouse een participatietraject met de omgeving starten waarbij de omgeving wordt uitgenodigd om de toegang tot het voormalige schoolgebouw vorm te geven.bottom of page