top of page

Update projectvoortgang Hof van Aleida

Helaas heeft u enige tijd niks meer van ons vernomen. De reden is dat net voor vergunning indiening er onvoorziene funderingsproblemen aan het licht zijn gekomen. In het najaar van 2021 is na diverse onderzoeken en adviezen van experts vastgesteld dat er funderingsherstel werkzaamheden moeten gaan plaatsvinden om duurzame woningbouw te kunnen garanderen. Deze onvoorziene wending heeft ertoe geleid dat het woonprogramma is aangepast. De school blijft in tact waarbij funderingsherstel in combinatie met het maken van souterrains wordt uitgevoerd. De bijgebouwen en de gymzaal worden gesloopt en op een nieuwe fundering komen 8 nieuwbouw woningen bestaande uit 2 woonlagen. Uitgangspunt bij deze aanpassing is het behoud van de groene collectieve buitenruimte waar ontmoeting en verblijven zal plaatsvinden.

Het aangepaste plan is op 8 februari 2022 met de omgeving besproken. In deze 4e buurtbijeenkomst hebben we ook de inrichting van de collectieve en publieke buitenruimte besproken. Vervolgens is het nieuwe plan en de buitenruimte afgestemd met de gemeente en zijn we op basis van het nieuwe ontwerp voornemens om op korte termijn het RO proces om de functiewijziging naar Wonen te starten.

 
220208 HofvanAleida-bewonersavond
.pdf
Download PDF • 9.94MB
 bottom of page